Om SnTK

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har SnTK skapat 4 blogginlägg för.

Delta i klubbens populära sommarläger

2024-05-16T09:52:05+01:00
De 75 första som anmäler sig till Strängnäs Tennisklubbs sommarläger på Visholmen kommer få denna snygga och unika tröja (till ett värde av 199 kr). Gäller kurserna för juniorer 6-10 år och 11-18 år.
I år kommer vi ha 5 lägerveckor. Vecka 24-27 och 32.
Under lägret kommer du lära dig allt från tennisens grunder till det mer avancerade. I år har vi en del nyheter i kursinnehållet (läs mer på anmälningssidan).
För att kunna göra anmälan behövs ett Matchi-konto (Skapa ett konto med personnumret på den som vill anmäla sig). När det är gjort klickar du på länken här nedan. Köp medlemskapet följt av anmälan till önskat läger.
Vi har begränsat med platser.
Vi kan låna ut racketar under lägret.
Vi hoppas även på fint väder och bad.
Vid frågor kontakta info@sntk.se
Delta i klubbens populära sommarläger2024-05-16T09:52:05+01:00

Klubbmästerskap inne 2024 13-21 april

2024-03-14T15:36:41+01:00
Anmälan görs senast den 8 april.
Anmälan och information om klasser fås via denna länk: https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/B4259F68-92A5-4C36-B9C5-40C57BD6DCE6

Vid frågor:

Kontakta någon av våra tränare eller mejla tavling@sntk.se.

Betalning sker vid med swish till 123 123 91 93. Märk med ditt namn
Pris: 120 kr per singelklass och 120 kr per dubbelpar.
Klubbmästerskap inne 2024 13-21 april2024-03-14T15:36:41+01:00

Kallelse med bifogade dokument till årsmötet 2024

2024-03-24T09:29:10+01:00

Årsmöte 2024

Plats: Vasahallen

Tid: 25 mars 2024 kl. 18:30

Anmälan till: info@sntk.se

Handlingar kommer finnas tillgängliga på klubben hemsida en vecka innan årsmötet.

Föredragningslista:

1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.Fastställande av föredragningslista.

6.Styrelsens verksamhetsberättelse samt års­redovisning/årsbokslut för det senaste verksam­hets-/räkenskapsåret.

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksam­hets-­/­räken­skapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan, mål och inriktning samt behandling av budget för kom­mande verksamhets-/räkenskapsår.

11.Behandling av styrelsens förslag och  inkomna motioner (enl 3 kap. 2§).

12.Val av

a.föreningens ordförande för en tid av ett år;

b.halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c.en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d.två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e.två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f.ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Dokument

Årsredovisning SnTK 2023

Verksamhetsplan SnTK 2024

SnTK Budget 20240101-20241231

SnTK V-berättelse 2023

Revisionsberättelse SnTK 2023

Kallelse med bifogade dokument till årsmötet 20242024-03-24T09:29:10+01:00
Till toppen